Velden zijn niet correct ingevuld
Header achtergrond
Beelden tegen blauwe lucht
Uitzicht op groen, bergen en meer
Visser aan het meer bij de stad
Koplamp van rode auto close-up

Over Microdonia

Microdonia heeft als doelstelling werkgelegenheid in Macedonie te creëeren. Daarbij oriënteert men zich breed in de markt. Door middel van verschillende projecten wordt hier vorm aan gegeven.

Het idee voor de oprichting van Microdonia is ontstaan tijdens een in 2015 georganiseerde handelsmissie op initiatief van Natuurgevelsteen BV. Al sinds 2008 is Natuurgevelsteen BV actief in Macedonië. Het bedrijf brengt Macedonische natuurgevelsteen op de Nederlandse markt. Zie bieden ondersteuning aan Macedonische bedrijven door middel van investeringen middels microkredieten, machines en management ondersteuning in de groeves. Ruim 20 gezinnen profiteren van deze ondersteuning.

Een groep ondernemers uit Nederland reisde af naar Macedonië en legde veel contacten met ondernemers in Macedonië. Uit de vele gesprekken die zijn gevoerd bleek dat er veel bedrijven zijn die niet de mogelijkheid hebben om over (voldoende) (bank)krediet te kunnen beschikken. 

Op de laatste dag van de handelsmissie werd op voordracht van enkele van de deelnemers besloten een pot te vormen voor ondersteuning van het bedrijfsleven en initiatieven in Macedonië. In korte tijd werd het plan uitgewerkt en tien dagen na de handelsmissie waren alle 20 obligaties á € 5000,- aan de man gebracht.

Alle deelnemers beseffen dat het rendement laag zal zijn en dat er een kans bestaat de inleg te verliezen. In het boekjaar 2015 is er een uitstekend resultaat geboekt. Een bijkomend voordeel is dat er tussen de obligatiehouders onderling goede contacten zijn gelegd en deze kruisbestuiving werpt ook zijn vruchten af.

Als directeuren van Microdonia zijn Jan Zwiers (woonachtig in Macedonië) en Thijs Zomer (directeur Natuurgevelsteen BV) aangesteld.

Het project wordt ondersteund door NL Chamber; Nederlands-Macedonische Kamer van Koophandel.