Velden zijn niet correct ingevuld
Header achtergrond
Uitzicht op bergen met natuursteen op voorgrond 2
Visser aan het meer bij de stad

Microdonia investeert in Macedonië

Microdonia heeft zich ten doel gesteld werkgelegenheid te scheppen in Macedonië door initiatieven, bedrijven en instellingen met raad en daad en ook financieel bij te staan door middel van microkredieten. Er wordt geïnvesteerd in steeds meer projecten. Met uiteindelijk als doel om mensen in Macedonië een betere toekomst te kunnen bieden. Naast de hulp aan ondernemers, wordt er humanitaire hulp verleend aan scholen, ziekenhuizen en andere zorginstellingen. 

In juli 2015 werd een handelsreis georganiseerd naar Macedonië. Tijdens deze reis werd besloten Microdonia op te richten. De 20 deelnemers zijn zich er terdege van bewust dat dit een risicovolle onderneming is, maar ze zien het ook als hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om Macedonië via Microdonia te ondersteunen. 


Projecten